Maskinplasma 

Här finner du alla våra modeller inom Maskinplasma

Klicka på produktnamnen nedan för mer info.

Här finner du alla våra modeller inom Maskinplasma

Klicka på produktnamnen nedan för mer info.

Powermax45XP

Konstruktiv Powermax45 Hypertherm Maskinplasma

Rek.  skärning: 16 mm 500 mm/min | 22 mm 250 mm/min
Klyvning: 29 mm 125 mm/min
Håltagning: 12 mm
Mejslingskapacitet: 3,4 kg per timme
Elanslutning: 400 V, 3-fas, 10 A | 230 V,1-fas, 33 A
Luftkrav:  Skärning: 188 l/min vid 5,9 bar
Mejsling: 165 l/min vid 4,1 bar
Intermittensfaktor:  50 % vid 45 A, 400 V, 3-fas | 100 % vid 32 A, 400 V, 3-fas
Mått (D;B;H): 442 mm; 173 mm; 357 mm
Vikt: 15kg

Hypertherms plasmaskärare Powermax 45XP ger dig 260% snabbare skärhastighet än vid gasskärning i 6 mm olegerat stål. Höga snitt- och mejslingskvalitéer innebär mindre tidåtgång vid slipning och kantförberedelser. Mejsling med plasmaskärare är ett bättre och effektivare sätt än metoden med kolbåge. Med nya Powermax 45XP är det även möjligt att gravera / märka.

Storleken och vikten på Powermax 45XP gör den lätt och smidig att använda. Hypertherms plasmaskärare Powermax 45XP är utformade för att öka användarvänligheten bland annat genom sin Smart Sense™ Teknologi som automatiskt ställer in rätt lufttryck baserat på brännarens längd och driftläge.

Hypertherms plasmaskärare Powermax 45XP är försedd med en snabbkoppling vilket gör att man enkelt kan byta mellan de olika varianterna av brännare, se nedan. Alla Hypertherms nya plasmaskärare använder sig av kontaktskärning, vilket ger möjlighet till ett jämnare, bättre och slaggfriare snitt. För att få så låga driftkostnader som möjligt, har man satsat på att ge plasmaskäraren lång hållbarhet. Dess höga effektfaktor minskar energiförbrukningen.

Handbrännare

Konstruktiv Duramax Handbrännare75

Maskinbrännare

Konstruktiv Maskinbrännare180

Robotbrännare

Konstruktiv RoboticTorch

Förlängda brännare

Konstruktiv HyAmp45 grader

Powermax65

Konstruktiv Powermax30XP Handplasma

Rek.  skärning: 19 mm 500 mm/min | 25 mm 250 mm/min
Klyvning: 32 mm 125 mm/min
Håltagning: 12 mm
Mejslingskapacitet: 4,8 kg per timme
Elanslutning: 400 V, 3-fas, 15 A
Luftkrav:  Skärning: 189 l/min vid 5,6 bar
Mejsling: 212 l/min vid 4,8 bar
Intermittensfaktor:  50 % vid 65 A, 400 V, 3-fas | 100 % vid 46 A, 400 V, 3-fas
Mått (D;B;H): 500 mm; 234 mm; 455 mm
Vikt: 26kg

Hypertherms plasmaskärare Powermax 65 ger dig 150% snabbare skärhastighet än vid gasskärning i 12 mm olegerat stål. Höga snitt- och mejslingskvalitéer innebär mindre tidåtgång vid slipning och kantförberedelser. Mejsling med plasmaskärare är ett bättre och effektivare sätt än metoden med kolbåge. Hypertherms plasmaskärare Powermax 65 är utformade för att vara lättanvända bland annat genom sin Smart Sense™ Teknologi som automatiskt ställer in rätt lufttryck baserat på brännarens längd och driftläge. Hypertherms plasmaskärare kräver litet underhåll för maximal drifttid.

Många olika brännare finns. De kan enkelt (snabbkoppling) monteras på plasmaskäraren, vilket ger en större mångsidighet och är lättare att använda. Se bilder på nedan. Alla Hypertherms nya plasmaskärare använder sig av kontaktskärning, vilket ger möjlighet till ett jämnare, bättre och slaggfriare snitt.

Hypertherms senaste brännare Duramax™ har utformats för att motstå hårda stötar och tåla värme. De håller minst fem gånger längre vid tester med hårda stötar än tidigare brännare. Teknologin SpringStart™ garanterar konsekvent uppstart och en mer tillförlitlig brännare. För att få så låga driftkostnader som möjligt, har man satsat på att ge plasmaskäraren lång hållbarhet. Dess höga effektfaktor minskar energiförbrukningen.

Handbrännare

Konstruktiv Duramax Handbrännare75

Maskinbrännare

Konstruktiv Maskinbrännare180

Robotbrännare

Konstruktiv RoboticTorch

Förlängda brännare

Konstruktiv HyAmp45 grader

Powermax85

Konstruktiv Powermax45 Hypertherm Maskinplasma

Rek.  skärning: 25 mm 500 mm/min | 32 mm 250 mm/min
Klyvning: 38 mm 125 mm/min
Håltagning: 16 mm
Mejslingskapacitet: 8,8 kg per timme
Elanslutning: 400 V, 3-fas, 19,5 A
Luftkrav:  Skärning: 189 l/min vid 5,6 bar
Mejsling: 212 l/min vid 4,8 bar
Intermittensfaktor:  60 % vid 85 A, 400 V, 3-fas | 100 % vid 66 A, 400 V, 3-fas
Mått (D;B;H): 500 mm; 234 mm; 455 mm
Vikt: 28kg

Hypertherms plasmaskärare Powermax 85 ger dig 250% snabbare skärhastighet än vid gasskärning i 12 mm olegerat stål. Höga snitt- och mejslingskvalitéer innebär mindre tidåtgång vid slipning och kantförberedelser. Mejsling med plasmaskärare är ett bättre och effektivare sätt än metoden med kolbåge.

Hypertherms plasmaskärare Powermax 85 är utformade för att vara lättanvända bland annat genom sin Smart Sense™ Teknologi som automatiskt ställer in rätt lufttryck baserat på brännarens längd och driftläge. Hypertherms plasmaskärare kräver litet underhåll för maximal drifttid. Många olika brännare finns. De kan enkelt (snabbkoppling) monteras på plasmaskäraren, vilket ger en större mångsidighet och är lättare att använda. Se bilder på nedan. Alla Hypertherms nya plasmaskärare använder sig av kontaktskärning, vilket ger möjlighet till ett jämnare, bättre och slaggfriare snitt.

Hypertherms senaste brännare Duramax™ har utformats för att motstå hårda stötar och tåla värme. De håller minst fem gånger längre vid tester med hårda stötar än tidigare brännare. Teknologin SpringStart™ garanterar konsekvent uppstart och en mer tillförlitlig brännare. För att få så låga driftkostnader som möjligt, har man satsat på att ge plasmaskäraren lång hållbarhet. Dess höga effektfaktor minskar energiförbrukningen.

Handbrännare

Konstruktiv Duramax Handbrännare75

Maskinbrännare

Konstruktiv Maskinbrännare180

Robotbrännare

Konstruktiv RoboticTorch

Förlängda brännare

Konstruktiv HyAmp45 grader

Powermax105

Konstruktiv BS_PMX105_180MT Hypertherm Maskinplasma

Rek.  skärning: 32 mm 500 mm/min | 38 mm 250 mm/min
Klyvning: 50 mm 125 mm/min
Håltagning: 22 mm
Mejslingskapacitet: 9,8 kg per timme
Elanslutning: 400 V, 3-fas, 28 A
Luftkrav:  Skärning: 217 l/min vid 5,9 bar
Mejsling: 227 l/min vid 4,8 bar
Intermittensfaktor:  80 % vid 105 A, 400 V, 3-fas | 100 % vid 94 A, 400 V, 3-fas
Mått (D;B;H): 592 mm; 274 mm; 508 mm
Vikt: 41kg

Hypertherms plasmaskärare Powermax 105 ger dig 340% snabbare skärhastighet än vid gasskärning i 12 mm olegerat stål. Höga snitt- och mejslingskvalitéer innebär mindre tidåtgång vid slipning och kantförberedelser. Mejsling med plasmaskärare är ett bättre och effektivare sätt än metoden med kolbåge.

Hypertherms plasmaskärare Powermax 105 är utformade för att vara lättanvända bland annat genom sin Smart Sense™ Teknologi som automatiskt ställer in rätt lufttryck baserat på brännarens längd och driftläge. Hypertherms plasmaskärare kräver litet underhåll för maximal drifttid.

Många olika brännare finns. De kan enkelt (snabbkoppling) monteras på plasmaskäraren, vilket ger en större mångsidighet och är lättare att använda. Se bilder nedan.

Alla Hypertherms nya plasmaskärare använder sig av kontaktskärning, vilket ger möjlighet till ett jämnare, bättre och slaggfriare snitt.

Hypertherms senaste brännare Duramax™ har utformats för att motstå hårda stötar och tåla värme. De håller minst fem gånger längre vid tester med hårda stötar än tidigare brännare. Teknologin SpringStart™ garanterar konsekvent uppstart och en mer tillförlitlig brännare.

För att få så låga driftkostnader som möjligt, har man satsat på att ge plasmaskäraren lång hållbarhet. Dess höga effektfaktor minskar energiförbrukningen. Hypertherm har också utvecklat en identifiering för att upptäcka att elektroden i plasmaskäraren har förbrukats.  Strömmen stängs då av automatiskt till plasmaskäraren, vilket skyddar brännaren och arbetsstycket från skador.

Handbrännare

Konstruktiv Duramax Handbrännare75

Maskinbrännare

Konstruktiv Maskinbrännare180

Robotbrännare

Konstruktiv RoboticTorch

Förlängda brännare

Konstruktiv HyAmp45 grader

Powermax125

Konstruktiv Powermax125 Maskinplasma

Rek.  skärning: 38 mm 500 mm/min | 44 mm 250 mm/min
Klyvning: 57 mm 125 mm/min
Håltagning: 25 mm
Mejslingskapacitet: 12,5 kg per timme
Elanslutning: 400 V, 3-fas, 36 A
Luftkrav:  Skärning: 260 l/min vid 5,9 bar
Mejsling: 212 l/min vid 4,1 bar
Intermittensfaktor:  100 % vid 125 A, 400 V, 3-fas
Mått (D;B;H): 592 mm; 274 mm; 508 mm
Vikt: 48,9 kg

Hypertherms plasmaskärare Powermax 125 ger dig 550% snabbare skärhastighet än vid gasskärning i 12 mm olegerat stål. Höga snitt- och mejslingskvalitéer innebär mindre tidåtgång vid slipning och kantförberedelser. Mejsling med plasmaskärare är ett bättre och effektivare sätt än metoden med kolbåge. Powermax 125 har en intermetens på 100% för att kunna maximera skärtiden.

Hypertherms plasmaskärare Powermax 125 är utformade för att vara lättanvända bland annat genom sin Smart Sense™ Teknologi som automatiskt ställer in rätt lufttryck baserat på brännarens längd och driftläge. Hypertherms plasmaskärare kräver litet underhåll för maximal drifttid.

Många olika brännare finns. De kan enkelt (snabbkoppling) monteras på plasmaskäraren, vilket ger en större mångsidighet och är lättare att använda. Se bilder nedan.

Alla Hypertherms nya plasmaskärare använder sig av kontaktskärning, vilket ger möjlighet till ett jämnare, bättre och slaggfriare snitt.

Hypertherms senaste brännare Duramax™ har utformats för att motstå hårda stötar och tåla värme. De håller minst fem gånger längre vid tester med hårda stötar än tidigare brännare. Teknologin SpringStart™ garanterar konsekvent uppstart och en mer tillförlitlig brännare.

För att få så låga driftkostnader som möjligt, har man satsat på att ge plasmaskäraren lång hållbarhet. Dess höga effektfaktor minskar energiförbrukningen. Hypertherm har också utvecklat en identifiering för att upptäcka att elektroden i plasmaskäraren har förbrukats.  Strömmen stängs då av automatiskt till plasmaskäraren, vilket skyddar brännaren och arbetsstycket från skador.

Handbrännare

Konstruktiv Duramax Handbrännare75

Maskinbrännare

Konstruktiv Maskinbrännare180

Robotbrännare

Konstruktiv RoboticTorch

Förlängda brännare

Konstruktiv HyAmp45 grader

MAXPRO200

Konstruktiv BS_MAXPRO200 Maskinplasma

Rek.  skärning: 20 mm ca 1500 mm/min | 50 mm ca 250 mm/min
Klyvning: 75 mm 125 mm/min
Håltagning: 32 mm
Mejslingskapacitet: 18,7 kg per timme
Avfasning: 200 A slitdelar klarar avfasning upp till 45°
Elanslutning: 400 V, 3-fas, 54 A

Gasförsörjning: Plasmagas: Luft, O2, N2
Skyddsgas: Luft, N2
Gasförsörjningstryck: 6,2 +/- 0,7 bar

Intermittensfaktor: 100 % vid 33kW, 40 °C
Mått (H;B;L): 102 cm; 69 cm; 105 cm
Vikt: 335kg

Hypertherms plasmaskärare MAXpro200 är konstrueras för att kunna ge en intermittensfaktor på 100%  och ersätter MAX200 och HT2000. Marknadens enklaste vattenkylda maskinplasma lämpar sig utmärkt för CNC skärbord. Fungerar även utmärkt som högpresterande handplasma. Mejsling med plasmaskärare är ett bättre och effektivare sätt än metoden med kolbåge. Höga snitt- och mejslingskvalitéer innebär mindre tidåtgång vid slipning och kantförberedelser.

Hypertherms plasmaskärare är utformade för att vara lättanvända bland annat genom sin Smart Sense™ Teknologi som automatiskt ställer in rätt lufttryck baserat på brännarens längd och driftläge vid handhållen skärning. Hypertherms plasmaskärare kräver litet underhåll för maximal drifttid.

Flera olika brännare finns. De kan enkelt (snabbkoppling) monteras på  och av plasmaskäraren, vilket ger en större mångsidighet och är lättare att använda (Se bilder nedan). Hypertherms brännare har utformats för att motstå hårda stötar och tåla värme.

Alla Hypertherms nya plasmaskärare använder sig av kontaktskärning, vilket ger möjlighet till ett jämnare, bättre och slaggfriare snitt.

För att få så låga driftkostnader som möjligt, har man satsat på att ge plasmaskäraren lång hållbarhet. Dess höga effektfaktor minskar energiförbrukningen.

Handbrännare

Konstruktiv Duramax Handbrännare75

Maskinbrännare

Konstruktiv Maskinbrännare180

Robotbrännare

Konstruktiv RoboticTorch

Förlängda brännare

Konstruktiv HyAmp45 grader

HPR130XD

Konstruktiv Powermax85 Hypertherm Handplasma

Skärkapacitet för olegerat stål:

Slaggfri: 16 mm
Produktion med håltagning:  32 mm
Maximal skärkapacitet: 38mm

Skärkapacitet för rostfritt stål:

Produktion med håltagning: 20mm
Maximal skärkapacitet: 25mm

Skärkapacitet för aluminium:

Produktion med håltagning: 20mm
Maximal skärkapacitet: 25mm

Gasförsörjning: Plasmagas: O2, N2, F5, H35, Luft, Ar
Skyddsgas: N2, O2, Luft, Ar
Gasförsörjningstryck: Ca 8 bar
Elanslutning: 400 V, 3-fas, 32 A
Intermittensfaktor:  100 %
Mått strömkälla (H;B;L): 97 cm; 57 cm; 108 cm
Vikt: 317,5kg

HyPerformens finplasma HPR130XD på 130A är ett kraftigaste plasmaskärsystemet från Hypertherm. HPR130XD har enastående prestanda vid skärning i rostfritt stål, aluminium och olegerat stål upp till 38mm.

Hypertherm har spenderat över fyra decennier på utveckling av över 100 patent inom plasmateknologi för att förse kunder med utmärkt prestanda, som de kan lita på. Med över tjugotusen HyPerfomance plasmasystem, som är i bruk världen över, har HPRXD-familjen blivit förstahandsvalet inom plasmasystem för kunder, som kräver jämna snittkvaliteer, högsta produktivitet, lägsta driftkostnader och oöverträffad tillförlitlighet.

HPR130XD använder sig av alla HyPerformance plasmaprocesser, från 30A till 130A, för märkning, avfasning och skärning av olegerat stål, rostfritt stål och aluminium.

Hyperterm har utvecklat en teknologi, som kan användas med HPR130XD, kallad True Hole vilket ger möjlighet att skära rundare och finare hål, läs mer i Pdf ovan.

Höga snittkvalitéer innebär mindre tidåtgång vid slipning och kantförberedelser. För att få så låga driftkostnader som möjligt, har man satsat på att ge plasmaskäraren lång hållbarhet. Hypertherms plasmaskärare kräver litet underhåll för maximal drifttid. Dess höga effektfaktor minskar energiförbrukningen.

Konstruktiv Brännare-HPRXD

HPR260XD

Konstruktiv HPR260XD Maskinplasma

Skärkapacitet för olegerat stål:

Slaggfri: 32 mm
Produktion med håltagning: 38 mm
Maximal skärkapacitet: 64mm

Skärkapacitet för rostfritt stål:

Produktion med håltagning: 32mm
Maximal skärkapacitet: 50mm

Skärkapacitet för aluminium:

Produktion med håltagning: 25mm
Maximal skärkapacitet: 50mm

Gasförsörjning: Plasmagas: O2, N2, F5, H35, Luft, Ar
Skyddsgas: N2, O2, Luft, Ar
Gasförsörjningstryck: Ca 8 bar
Elanslutning: 400 V, 3-fas, 75 A
Intermittensfaktor:  100 % vid 40°C vid 45,5kW
Mått strömkälla (H;B;L): 115 cm; 82 cm; 119 cm
Vikt: 567kg

HyPerformens finplasma HPR260XD på 260A är ett kraftigaste plasmaskärsystemet från Hypertherm. HPR260XD har enastående prestanda vid skärning i rostfritt stål, aluminium och olegerat stål upp till 64mm.

Hypertherm har spenderat över fyra decennier på utveckling av över 100 patent inom plasmateknologi för att förse kunder med utmärkt prestanda, som de kan lita på. Med över tjugotusen HyPerfomance plasmasystem, som är i bruk världen över, har HPRXD-familjen blivit förstahandsvalet inom plasmasystem för kunder, som kräver jämna snittkvaliteer, högsta produktivitet, lägsta driftkostnader och oöverträffad tillförlitlighet.

HPR260XD använder sig av alla HyPerformance plasmaprocesser, från 30A till 260A, för märkning, avfasning och skärning av olegerat stål, rostfritt stål och aluminium.

Hyperterm har utvecklat en teknologi, som kan användas med HPR260XD, kallad True Hole vilket ger möjlighet att skära rundare och finare hål, läs mer i Pdf ovan.

Höga snittkvalitéer innebär mindre tidåtgång vid slipning och kantförberedelser. För att få så låga driftkostnader som möjligt, har man satsat på att ge plasmaskäraren lång hållbarhet. Hypertherms plasmaskärare kräver litet underhåll för maximal drifttid. Dess höga effektfaktor minskar energiförbrukningen.

Konstruktiv Brännare-HPRXD

HPR400XD

Konstruktiv HPR400XD Maskinplasma

Skärkapacitet för olegerat stål:

Slaggfri: 38 mm
Produktion med håltagning: 50 mm
Maximal skärkapacitet: 80mm

Skärkapacitet för rostfritt stål:

Produktion med håltagning: 45mm
Maximal håltagning: 75mm
Klyvning: 80mm

Skärkapacitet för aluminium:

Produktion med håltagning: 38mm
Klyvning: 80mm

Gasförsörjning: Plasmagas: O2, N2, F5, H35, Luft, Ar
Skyddsgas: N2, O2, Luft, Ar
Gasförsörjningstryck: Ca 8 bar
Elanslutning: 400 V, 3-fas, 131 A
Intermittensfaktor:  100 % vid 40°C vid 80kW
Mått strömkälla (H;B;L): 118 cm; 88 cm; 126 cm
Vikt: 851kg

HyPerformens finplasma HPR400XD på 400A är det näst största och kraftigaste plasmaskärsystemet från Hypertherm. HPR400XD har enastående prestanda vid skärning i rostfritt stål, aluminium och olegerat stål upp till 80mm.

Hypertherm har spenderat över fyra decennier på utveckling av över 100 patent inom plasmateknologi för att förse kunder med utmärkt prestanda, som de kan lita på. Med över tjugotusen HyPerfomance plasmasystem, som är i bruk världen över, har HPRXD-familjen blivit förstahandsvalet inom plasmasystem för kunder, som kräver jämna snittkvaliteer, högsta produktivitet, lägsta driftkostnader och oöverträffad tillförlitlighet.

HPR400XD använder sig av alla HyPerformance plasmaprocesser, från 30A till 400 A, för märkning, avfasning och skärning av olegerat stål, rostfritt stål och aluminium.

Hyperterm har utvecklat en teknologi, som kan användas med HPR400XD, kallad True Hole vilket ger möjlighet att skära rundare och finare hål, läs mer i Pdf ovan.

Höga snittkvalitéer innebär mindre tidåtgång vid slipning och kantförberedelser. För att få så låga driftkostnader som möjligt, har man satsat på att ge plasmaskäraren lång hållbarhet. Hypertherms plasmaskärare kräver litet underhåll för maximal drifttid. Dess höga effektfaktor minskar energiförbrukningen.

Konstruktiv Brännare-HPRXD

HPR800XD

Konstruktiv HPR800XD Maskinplasma

Rek.  skärning: 20 mm ca 1500 mm/min | 50 mm ca 250 mm/min
Klyvning: 75 mm 125 mm/min
Håltagning: 32 mm
Mejslingskapacitet: 18,7 kg per timme
Avfasning: 200 A slitdelar klarar avfasning upp till 45°
Elanslutning: 400 V, 3-fas, 54 A

Gasförsörjning: Plasmagas: Luft, O2, N2
Skyddsgas: Luft, N2
Gasförsörjningstryck: 6,2 +/- 0,7 bar

Intermittensfaktor: 100 % vid 33kW, 40 °C
Mått (H;B;L): 102 cm; 69 cm; 105 cm
Vikt: 335kg

Hypertherms plasmaskärare MAXpro200 är konstrueras för att kunna ge en intermittensfaktor på 100%  och ersätter MAX200 och HT2000. Marknadens enklaste vattenkylda maskinplasma lämpar sig utmärkt för CNC skärbord. Fungerar även utmärkt som högpresterande handplasma. Mejsling med plasmaskärare är ett bättre och effektivare sätt än metoden med kolbåge. Höga snitt- och mejslingskvalitéer innebär mindre tidåtgång vid slipning och kantförberedelser.

Hypertherms plasmaskärare är utformade för att vara lättanvända bland annat genom sin Smart Sense™ Teknologi som automatiskt ställer in rätt lufttryck baserat på brännarens längd och driftläge vid handhållen skärning. Hypertherms plasmaskärare kräver litet underhåll för maximal drifttid.

Flera olika brännare finns. De kan enkelt (snabbkoppling) monteras på  och av plasmaskäraren, vilket ger en större mångsidighet och är lättare att använda (Se bilder nedan). Hypertherms brännare har utformats för att motstå hårda stötar och tåla värme.

Alla Hypertherms nya plasmaskärare använder sig av kontaktskärning, vilket ger möjlighet till ett jämnare, bättre och slaggfriare snitt.

För att få så låga driftkostnader som möjligt, har man satsat på att ge plasmaskäraren lång hållbarhet. Dess höga effektfaktor minskar energiförbrukningen.

Konstruktiv Brännare-HPRXD

Styrning och höjdkontroller

Konstruktiv Edge-Pro Maskinplasma

För att läsa mer om Hypertherms utbud av CNC styrningar, klicka på knappen nedan.

Konstruktiv Arcglide-THC Maskinplasma

För att läsa mer om Hypertherms utbud av höjdkontroller klicka på knappen nedan.

Förbrukningsdelar

Konstruktiv Slitdelar-plasmaskärare

Konstruktiv tillhandahåller förbrukningsdelar till flertalet plasmaskärare på marknaden. Klicka på knappen nedan för mer info.