Konstruktiv AB / Hypertherm

Powermax 65 förbrukningsdelar

PMX65 logo


slitdelar duramax
Hypertherm Duramax förbrukningsdelar / slitdelar
[table tablesorter=”0″ class=”table table-border”]
Type,Amperage,Shield,Retaining Cap,Nozzle,Electrode,Swirl Ring
Drag-cutting (handheld),45,220818,220854,220941,220842,220857
Drag-cutting (handheld),65,220818,220854,220819,220842,220857
Mechanized,45,220817,220854 or 220953 (ohmic),220941,220842,220857
Mechanized,65,220817,220854 or 220953 (ohmic),220819,220842,220857
FineCut,45,220948 or 220931(handheld),220854 or 220953 (ohmic),220930,220842,220857
Gouging,30-65,220798,220854,220797,220842,220994


Unshielded,45,220955,220854,220941,220842,220857
Unshielded,65,220955,220854,220819,220842,220857
[/table]Hypertherm HyAccess förbrukningsdelar / slitdelar
HyAccess Duramax
[table tablesorter=”0″ class=”table table-border”]
Type,Amperage,Retaining Cap,Nozzle Cutting,Nozzle Gouging,Electrode,Swirl Ring
Handheld,15-65,420413,420410,420412,420408,220857
[/table]


Powermax65 Handplasma
Klicka här för att läsa mer om strömkällan/ plasmaskäraren.