Konstruktiv AB / Hypertherm

Okategoriserade

Svetsning

Svetsning är en sorts fogningsteknik för många olika ändamål. Om själva svetsningen utförs yrkesmässigt kallas utövaren för svetsare. När man svetsar något så innebär det att man hettar upp de tilltänkta metallytorna och sammanfogar dem genom smältningen som uppstår. Resultatet…